0180-722386

Pannendaken

Ook bij pannendaken kunnen wij voorzien in zowel nieuwbouw als renovatie.
Een typisch voorbeeld van een renovatietraject:
- Slopen en verantwoord afvoeren van de bestaande dakpannen
- Desgewenst aanbrengen van een folie of isolatie
- Aanbrengen van nieuwe tengels, panlatten en vogelschroten
- Leggen van nieuwe dakpannen, ruiters, ondervorsten en nokvorsten

 

 

Noort & De Vries  totaalonderhoud voor uw dak.